business case

NÄR KAN DEN SVARA, ATT ANVÄNDA DIGITALA ASSISTENTER, OCH HUR MAN BERÄKNAR DET?

Man talar om RPA lämpliga processer från 5 dimensioner:

  • högmognadsgrad= En bästa praxis processavtal måste definieras (och följs i organisationen). I processen av bästa praxis vara den värsta avfallet tas bort – annars riskerar vi att automatisera en avfallsprocess
  • Uppgifter med en hög frekvens och tid – annars kan det inte löna sig
  • Strategiska skäl – en automatisering måste motiveras för att uppnå målen / strategi. Vi kommer ex. inte spendera tid och pengar på att automatisera ett arbetsflöde, som vi kommer att bygga vår framtida affärer …
  • Ansträngning – några robotar är lättare att göra än andra – så också välja från komplexiteten av roboten själv (Ju fler system, ansvar skift och gränssnitt robot måste vidröra, den mer komplexa blir det)
  • IT-systemen måste vara mogna. Det hjälper inte att göra en robot, som arbetar med vissa program, som fortfarande är under utveckling. Så får uppdatera roboten många gånger …

Gör en produkt skapande (med data från ett kalkylblad): från ca. 35 minuter att 13 sekunder (utan fel).
Många RPA anpassad uppgifter ligger inom ekonomi och redovisning (information från skärmen 1 > 2).
Registrering av fakturor, beställningar, detaljer …
Under många år har vi lagt ut processer till ex. om. Kanske framtiden RPA i Danmark. Den behåller också kontroll över processen och kompetens.
Kom ihåg att roboten inte håller pauser, Inte kissa, inte har sjuka barn, etc.. Den kan köras 24/7 (Men om du har natt jobb i systemet … :-))