LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

CPR & UDLÆNDINGE

CPR & UDLÆNDINGE

Kommunerne har fået til opgave af Social- og Indenrigsministeriet at lave en opgørelse over udlændinge i kommunerne med indtægt og/eller bopæl med henblik på at lave kontrollister med registreringer af ind- og udrejser. 
Denne automatiseringsløsning har også til formål at gennemgå kontrollister for udlændinge uden indkomst i Danmark.

Ønsker man at udvide løsningen med journalisering og brevudsendelse mm., er dette også muligt.

Sowaio samarbejder med flere kommuner om denne løsning. Automatiseringsløsningen skræddersyes efter den enkelte kommunes valgte tilgang og arbejdsgang.


“Vi
 er rigtig glade for robotten til CPR & Udlændinge. Den har hjulpet os til hurtigt og nemt at finde den rigtige målgruppe, så vi kan opfylde Social- og Indenrigsministeriets krav om løbende kontrol af cpr. registret i kommunen.

Vi er en stor studie by og har rigtig mange udlændinge, som kun er her i et par semestre. Mange af dem glemmer at melde udrejse og bor de i private hjem, kan de være svære at finde. Med løsningen CPR & Udlændinge kan vi sætte de relevante kriterier op og få den søgning/liste, vi vil arbejde ud fra. Der hvor vi føler, at vi får den største gevinst, er at vi slipper for en masse manuelle opslag. Vi har valgt, at løsningen ikke skal oprette sager i sbsys og automatisk sende breve ud, da vi gerne vil gennemgå listen først.”

Lone Oudrup, Lyngby Taarbæk Kommune