Service

tjänster

Vi har valt de ledande produkterna och teknologierna inom software-intelligens.

Sowaio Intelligence

Sowaio Intelligence är en servicebaserad produkt som säkerställer intelligent integration och datahantering baserad på användningen av RPA, artificiell intelligens och BOTS. Sowaio Intelligence har skapat en unik samling av produkter som skapar intelligenta lösningar. Lösningar som till exempel, kan användas för att automatisera processer, unika dataanlyser, med prognoser baserade på data, presentation centraliserad liksom decentraliserad.

Vi erbjuder en unik befintlig miljö som finns, som kan använder lösningar från Sowaio eller utvecklar sina egna lösningar.
Att lösningarna är tekniskt solida, organisatoriskt föankrade och levererar önskade ekonomiska resultat.


Robotics Process Automation (RPA)

RPA är software-robotar som efterliknar en anställds administrativa lösningar inom system och dokument utan att ändra underliggande system och dokument. RPA är en teknisk revolution som effektiviserar företagets repeterbara uppgifter. För integration med robotar använder Sowaio Intelligence UiPath.

Läs mer om UiPath här

Maskininlärning (Artificiell intelligens)

Machine learning är en teknik där datorer, baserat på erfarenhet, lär sig att hitta regler och kontext i stora mängder data. Datorn lär sig att känna igen mönster baserat på data. Datorn kan använda sin erfarenhet att generalisera och därmed göra intelligenta beslut. För vidareutveckling av software-robotor och dataanalys använder Sowaio Intelligence Microsoft Machine Learning.

Läs mer om Microsoft Machine Learning här

BOTS

En bot (eller webrobot) är ett datorprogram som du kan kommunicera med via ljud och text. Syftet är typiskt att hjälpa användaren med en specifik uppgift. Detta kan vara till exempel att köpa en produkt, svara på en fråga, eller hitta en viss typ av information. BOTS finns överallt. De är många, väldigt olika och de blir allt mer sofistikerade. De finns i många olika utgåvor och fungerar som chatter-bots, mail-bots, spel-bots och web-bots. Sowaio Intelligence använder Microsoft Bot-framework.

Läs mer om Microsoft Bot-framework här

Cloud tjänster

Sowaio Intelligence använder Microsoft Azure Cloud. Vi gör detta för att säkerställa en flexibel och säker service. Azure Cloud tjänsten ger: låga kostnader, snabb dataåtkomst, skalning, produktivitet, prestanda och tillförlitlighet.

Läs mer om Azure Cloud här